#1 #2

Xem là vã sex công sở của diễn viên thèm tình Chúng tôi ở đây để thương lượng với Sun Na về chuyện củ ai người, buổi chiều tôi sẽ đi đến Cục Ngoại thương. Wang Xue ra lệnh. Lưu Nguyệt cũng biết chuyện nghiêm trọng nên gật đầu với Tôn Na rồi rời đi. Wang Xue, Sun Na, Meng Li và Ruiyan bị bỏ lại để nói về Sun Na và Liu Yue. Wang Xue hỏi Nana, trước tiên hãy nói cho tôi biết kế hoạch của bạn. Sun Na nói Tôi có kế hoạch gì đây Trường âm nhạc đã bị thu hồi, không cho phép tiến cử tuyển chọn. Liu Yue không còn gì cả. Bố tôi sẽ chuyển công tác vào thứ Tư.