Tôi thích nhìn thấy tất cả hành động họ viết thư cho nhau. Tôi cứ nghĩ bây giờ anh ấy bận với vợ. Và trong một vài ngày, nó đã xảy ra đúng như vậy… Tôi không đến nhà anh ấy nữa. Nhưng bạn bè của tôi, sở thích giặt là của tôi cũng được cho là khác nhau. Anh có một cô vợ xinh đẹp, xinh đẹp nhưng một lúc sau anh lại bắt tôi lên phòng, lấy tiền học làm cớ. Ngoài ra còn có Pinky Didi rất ấn tượng, vì vậy điều ước của tôi đã thành hiện thực. Đến lúc đó, anh ta đã đánh thức được tâm tính của tôi rồi, nên anh ta cũng nhớ lại tất cả những gì mà chú tôi đã từng làm với tôi.