Anh ấy là chàng trai đầu tiên tôi yêu và có tính cách rất nghiêm túc. Nhưng khi tôi là một cô gái, làm thế nào tôi có thể nói với người lạ cảm giác của tôi? Tôi nói với bạn tôi Sona – cậu bé này là ai? Giống như tại sao tôi đã nói – không ai … như thế! Một vài ngày sau, các cuộc bầu cử được tổ chức tại trường đại học và một CR được chọn từ mỗi lớp. Sunny từ lớp của chúng tôi đã điền vào một biểu mẫu để bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy là khi anh ấy yêu cầu chúng tôi bỏ phiếu. Cả 3 người bạn của chúng tôi đều đi cùng chúng tôi vào thời điểm đó.