“Không, tôi không…tôi không.” Tôi ra lệnh cho anh ta nằm xuống giường. Tôi lên phòng cho một người bạn cũ của cả hai chúng tôi. Moviman dường như quá nhỏ đối với tôi để đảm nhận nhiệm vụ mà tôi sẽ gửi nó. Luisa không hình dung được tại sao cô lại muốn người chiến binh đó vào lúc đó. – Hạ dây áo xuống.- Luisa vâng lời tôi trong khi tôi nhìn Berty trên giá búp bê. Tôi nhận ra sự hiện diện khó chịu của bạn trai cô ấy, anh chàng đẹp trai. Tôi đi đến cái kệ và với một cái nơ mà Luisa đã để trên mặt bàn, tôi buộc nó vào đèn. Từ đó kẻ hút đó có thể nhìn thấy mọi thứ.