Tôi đã ở nhà đêm đó. Tôi nói với Lovely – hôm nay bạn họp thế nào? Cô ấy nói – chỉ sau mười một giờ. Tôi nói – bạn đang có rất nhiều niềm vui. Cô ấy nói – đợi vài hôm nữa, em sẽ vui cả nhà. Tôi nói – đổi lại tôi nhận được gì? Cô ấy nói – bạn thấy chính mình, sẽ rất vui. Bạn chỉ cần chờ đợi. Sau đó, vào lúc mười một giờ, cô ấy đến phòng của Daddy. Lúc đó bố đã tỉnh. Tôi bắt đầu xem lén địa điểm của ngày hôm qua. Bố vui mừng khôn xiết khi thấy Lovely. Ngay sau khi anh rời đi, anh ôm cô vào lòng và bắt đầu mút môi cô. Papa ngay lập tức bắt đầu ấn núm vú của Lovely.