#1 #2

Tắm cùng em gái lồn non ngọt nước cực phê Tôi cũng không thiết tha lắm nên không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Bao Fang đến Thâm Quyến sau khi tốt nghiệp đại học, và bố mẹ cô ấy đang ở Hồng Kông. Có một câu chuyện khác về cha mẹ của Bao Fang. Cha của Bao Fang là người Quảng Đông, ông được gửi đến chúng tôi vào những năm 1960 và làm công nhân trong một nhà máy. bởi vì Gia đình họ có nhiều mối quan hệ ở nước ngoài nên ch nh nghiễm nhiên bị xếp vào ngũ hắc. Hoàn cảnh thật khốn khổ, và mọi người trong nhà máy đều coi thường anh ta.