Tag: Xinh Đẹp

Em ấy xinh quá, tôi không thể chịu được nữa

Nhưng điều đó không thể xảy ra. Chồng tôi bắt tay với Mr. Có vài cuộc nói chuyện, và sau đó chúng tôi lấy một chiếc xe hơi. Lên xe, tôi ngồi giữa, một bên là chồng, một bên là vợ. Nếu đầu tôi đập vào người khi đẩy xe,...