Tag: SSIS-007

Chồng đi vắng, vợ ở nhà bị sếp địt liên tục 3 ngày

Rồi cô đứng dậy và bắt đầu rời đi. Tôi lau mông cô ấy bằng một miếng vải. Cô nói - Tôi đi đây, tôi có việc trong bếp. Tôi nói - chỉ cần không có quần áo? Cô ấy nói - Bây giờ còn lại gì để mặc quần áo, bạn đã làm tất c...