Tag: Rika Omi

Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

Vì vậy, tôi đã nói - khi nào bạn làm việc chăm chỉ? Cô ấy nói - Tôi đã sử dụng bao cao su ban đầu nên tôi không thể có con sớm. Nhưng bây giờ là hai ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Tôi đã nói - bạn biết thời gian t...