Tag: Mikan Kururugi

Ông bố dượng cu bự và 3 người con của vợ

Được chứ, mona?" "Bạn nói gì về cha tôi?" "Em nghe gì chưa, người đẹp" "Làm sao cha tôi lại đồi trụy?" "Vâng vâng, người đẹp, cha của bạn đã là khách hàng của ngôi nhà trong nhiều năm và có những mối quan hệ loạn luân...