Tag: MIDE-917

Hạnh phúc là đi làm về nhà được vợ hầu hạ như vua

Nhưng cô ấy không nói gì trực tiếp từ miệng của mình. Anh ấy trở lại khoảng một năm sau đó. Một ngày nọ, tôi gặp anh ấy bất ngờ. Tôi rất vui khi gặp họ. Họ cũng rất vui khi gặp tôi. Anh cho biết sức khỏe của bố anh độ...