Tag: MDTM-388

Mùa hè sung sướng của hai bố con

Nghe điều này, Harish ji bắt đầu cười lớn. Tôi cũng cười về điều đó. Harish ji sau đó trèo lên đầu giường và nhấc Hải lên nằm ở phía bên kia giường. Sau đó, anh ấy tiến lại gần tôi hơn và dang rộng hai chân của tôi hơ...