Tag: MDS-890

Không thể cưỡng lại trước sự cám dỗ của em học trò

Chị dâu tôi bật cười trước câu nói của tôi. Anh ấy lại bắt đầu tán tỉnh tôi. Tôi nói - đồng ý chị dâu, tôi có một vấn đề. Cô ấy nói - Tôi thích nó. Tôi nói - có vấn đề gì, ý định là gì? Cô ấy nói - ý định có rất nhiều...