Tag: MCSR-486

Có vợ ngon mà không biết hưởng thì để bố

Vì tất cả những điều này, Sohail đã kết hôn. Vợ anh ấy tên là Toản và cô ấy rất gợi cảm. Tâm hai mươi bốn tuổi. Dù muốn viết về tuổi thanh xuân tươi đẹp của anh đến đâu, có lẽ tôi cũng không thể viết trọn vẹn. Toản là...