Tag: LULU-045

Không thể kiềm chế được trước cơ thể nóng bỏng đó

Bây giờ tôi cảm thấy như thể tôi đói hơn anh ta. Tôi nắm lấy chân dì, bắt dì nằm thẳng lên và xé toạc bộ đồ ngủ của dì. Sau khi cởi đồ ngủ của dì ra, hai hạt dưa bị mắc kẹt trong áo ngực, như thể chúng không thể chờ đ...