Tag: Lola Misaki

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Không có bột dầu ở nhà. Nếu bọn trẻ muốn ăn ngay khi thức dậy, tôi có thể cho chúng ăn gì? Tôi nói dừng lại. Tôi đã đưa cho anh ta 5000 rupee từ túi của tôi. Vì vậy, cô ấy bắt đầu từ chối chấp nhận nó. Tôi nói - hãy g...