Tag: Kou Shirahana

Em có biết rằng em ngon lắm không

Nói rồi chị dâu dí trán tôi vào âm hộ chị. Tôi đặt một chân của chị lên vai tôi để cho âm hộ của chị dâu hơi mở ra và ở trước miệng tôi. Tôi di chuyển lưỡi của tôi trên âm hộ của tôi, một chút thử mặn đến. Tôi từ từ m...