Tag: Kotoneka

Không dám kêu rên thành tiếng khi lên đỉnh

Không dám kêu rên thành tiếng khi lên đỉnh, Vì vậy, sau đó tôi phát hiện ra rằng thời gian của tôi đã gần một giờ rưỡi. Tôi cũng đang ghi lại tuổi trung niên của anh ấy vào ngày hôm đó. Đoạn ghi âm đó là khoảng 45 phú...