Tag: Karen Otoha

Vừa vào công ty làm thì gặp ngay trưởng phòng biến thái

Vừa vào công ty làm thì gặp ngay trưởng phòng biến thái, Chúng tôi sẽ gặp nhau ở khách sạn. Hôm đó, tôi mặc quần áo và ra khỏi nhà vội vàng. Lúc cô đến gần khách sạn, cô cũng đã đến nơi. Chúng tôi đến khách sạn và nhậ...