Tag: Haru Sakura

Anh da đen số hưởng được hai mẹ con chăm sóc

Tôi đến phòng anh. Nhìn tôi, bà Hồng nói - Aa gaya... thôi nào. Bà gọi cô gái và nói với cô ấy - Rehana, hãy làm cho cô ấy hạnh phúc ngày hôm nay. Anh ấy là khách qua đêm của chúng tôi. Sau khi nói với Rehana, cô ấy đ...