Tag: Góc Khuất

Góc khuất học đường, đằng sau những tiết học trên lớp

Nhưng hôm nay bố tôi mang gà và rượu sake đến cho tôi. Mẹ tôi nấu món gà và tất cả chúng tôi cùng nhau ăn hàng ngày. Bố tôi hơi say nên mẹ tôi bảo chúng tôi vào phòng. Monisha và tôi về phòng và bắt đầu học bài, còn b...