Tag: Giúp Việc

Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Tôi nức nở hỏi - anh có mang vào không? Cô ấy nói chậm rãi - không, tôi đã làm điều đó bằng tay cho đến bây giờ. Cô ấy bắt đầu vuốt ve con cặc của tôi từ trên quần cô ấy và tôi đã nhìn thấy cơ hội của mình và luồn tay...