Tag: Dong Xiaowan

Lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong đời

Tôi đang miên man trong những suy nghĩ đó thì cô ấy quay lại, mở rèm và gọi tên tôi. Tôi đã bị choáng váng. Nếu bạn biết cách phản ứng. Cô ấy đã gọi cho tôi một lần nữa. Vì vậy, tôi đã trả lời nó từ bên ngoài, mà khôn...