Tag: Công Ty

Công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch và cái kết

Bây giờ anh ấy tiếp tục chạy và bắt đầu bảo tôi uống nước như tôi uống từ vòi. Nếu không, giường của bạn sẽ bị hủy hoại. Anh ấy yêu cầu tôi liếm nước tiểu đó nên tôi liếm nó. Bây giờ anh ấy đút con cặc của mình vào mi...