Tag: An An

Chồng đi vắng, vợ kéo trai đến nhà thác loạn

Ngạc nhiên, tôi nói với họ, "chết tiệt, tôi có thể xử lý tất cả chúng, nhưng từng cái một, vì nếu không tôi sẽ chết vì quá nhiều tình dục. Vì vậy, bạn quyết định điều đó sẽ như thế nào." Người duy nhất không đồng ý là...