Tag: ABW-068

Cưỡng hiếp em hàng xóm ngọt nước đang đi đổ rác

Đây là một câu chuyện hư cấu. Tôi xoa bóp mông cô ấy bằng kem và mò mẫm âm hộ cô ấy khi đang tắm. Rồi cô ngủ thiếp đi. Tôi có niềm vui vô hạn từ giao hợp đó. Từ đó ngọn lửa âm ỉ trong lòng tôi càng bùng lên. Vẫn không...