Ngài cho phép tôi rời đi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi xin phép từ nhà tôi đến nhà thầy để học và ngày hôm sau tôi đã thưa với thầy. Bạn sẽ đến lúc mấy giờ và chi phí là bao nhiêu? Sir nói – hãy trả giá $ 500 và về nhà trước 7-8 giờ tối. Sau đó, Sir cho tôi số điện thoại di động của anh ấy và địa chỉ khu vực nhà anh ấy ở. Tôi sẽ cho bạn biết đường đi. Khi tôi đến khu vực lân cận nhà Ngài lúc 7 giờ tối và gọi cho anh ấy, anh ấy đã cho tôi biết địa điểm. Tôi đến nhà anh ấy. Ngài đã dạy tôi và bắt đầu xem. Tôi đọc bản sao rất cẩn thận.