Tôi nghe tiếng bước chân mẹ vào phòng, Tôi đoán là để bảo tôi ngừng làm những gì tôi đang làm với em gái mình. Tận dụng thời điểm đó để chạy tẩm giường. Tôi cố tình làm vậy. Và đây là con đực – chị tôi nói với tôi – vẫn đang khao khát khả năng tình dục của tôi. Lúc đó mẹ tôi, người đã chứng kiến ​​toàn bộ cảnh tượng và nghe thấy những lời miệt thị tôi, đã ra mở cửa. Chúng ta có khách, con heo- mẹ tôi nói với tôi-. và đóng cửa lại. Đằng sau là em gái tôi hoàn toàn phớt lờ tôi. Khi Don Angel đi rồi, tôi đi xuống phòng khách với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Thành viên virile của tôi là đáng chú ý dưới quần short.