cô ấy thì thầm với tôi. Anh ấy tiếp tục liếm tôi, lần này dưới quả bóng của tôi, anh ấy đi ngược lại, tôi không thể tin được những gì tôi cảm thấy, tôi thích cách anh ấy khám phá tôi bằng lưỡi của mình, cô ấy là một con đĩ lão luyện, cô ấy đang dùng lưỡi chạm vào lỗ đít của tôi, liếm và chơi với nó, và con cu của tôi ngay lập tức lại dựng đứng lên. – Con có thích những gì dì làm với con không, con yêu? Bạn có cảm thấy tôi chơi với bạn như thế nào không? Bạn sẽ chơi với dì của bạn rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi cô ấy nói với bạn đủ? -Vâng, vâng, vâng, anh nói gì cũng được.