Take my love Do thi cử nên mình cũng đóng facebook luôn. Cô ấy vẫn không đồng ý. Sau đó tôi nói tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Cô ấy nói – bạn đi đâu vậy? Tôi nói – Tôi đang đóng tài khoản của mình. Cô ấy nói – khi nào bạn quay lại? Tôi đã nói – không bao giờ. Nếu bạn không nghe tôi, bạn sẽ làm gì ở đây? Sau đó cô ấy nói – OK, hãy chăm sóc bản thân. Tôi sắp đóng tài khoản của mình thì tin nhắn của anh ấy đến – Anh cũng yêu em điên cuồng! Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Rồi chuyện tình của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện cho đến nửa đêm mỗi ngày.