Có một lần cô ấy và bạn cô ấy giận nhau, tôi không biết tại sao, chúng tôi ở lại lớp chỉ có cô ấy và tôi, vì bạn tôi cũng đi hết, chúng tôi ở lại lớp một mình, cô ấy học rất giỏi Vật lý và tôi thì học rất tệ. vấn đề đó, tôi bảo cô ấy giải thích đôi điều cho tôi về nó, cô ấy vui vẻ nói đồng ý, chúng tôi bắt đầu tư vấn. Nhưng đã đến lúc cô ấy bắt đầu với những trò chơi điển hình của mình, có lúc cô ấy đặt một mảnh rác từ cây vào giữa áo của tôi, tôi bảo cô ấy cởi nó ra nếu không tôi sẽ làm điều tương tự với cô ấy, cô ấy bảo tôi đừng ‘ Tôi không dám mạo hiểm,