tôi bắt đầu đưa tay vào dưới váy của cả hai chạm vào cái nhỏ xinh xắn đó. lọ của mỗi người, họ đứng yên trong một giây và Laura nói, chúng tôi sẽ giúp bạn một việc, nếu tôi nói hãy đưa cho tôi một cái đĩa để họ dọn món thịt đã sẵn sàng, trong khi đó tôi sẽ mở nút chai rượu. Chúng tôi ngồi xuống ăn và tôi rót rất nhiều rượu vào Eduardo và những người phụ nữ thì chừng mực hơn. Chúng tôi cười vì nhiều lý do, như thường lệ với Eduardo, chúng tôi không nói về tình dục, chỉ đùa giỡn, thời sự, chính trị, v.v. Tôi định mở chai rượu thứ tư nhưng cả hai chị em đều xin tôi, không. còn phải rửa bát và dọn dẹp,