Vâng, nhưng tôi muốn bạn làm điều đó với tôi theo một cách đặc biệt. * Anh ấy muốn gì? – Em muốn anh cho em thủ dâm bằng cách đút vào giữa hai chân anh, như kiểu doggy em vậy. * Vâng, được, nhưng không có gì để đặt nó vào, Đừng lừa tôi hoặc tôi đã hoàn thành với những trò chơi này. – Không, cô đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô nếu cô không đồng ý đâu. Vì vậy, cô ấy đứng bằng bốn chân và tôi bắt đầu đặt cô ấy vào giữa hai chân của cô ấy như thể tôi đang đụ cô ấy theo kiểu doggy. Tôi bắt đầu đút vào và rút ra nhưng hướng lên trên để con cặc của tôi cọ sát vào âm vật của nàng.