Sarkar đến… đó là lý do tại sao tao để hắn gặp mày. Sếp – Này thằng khốn, mày muốn gặp tao có việc gì hả, chắc mày chở thẳng tao về luôn. Kalu- Đó là… tôi nghĩ bạn đã cảm thấy tốt hơn. Chief – Tôi cảm thấy thế nào sau khi xem Dog Man! Bạn nói chuyện như thể ai đó đã mang cho bạn một con mèo mạnh mẽ. Cal – Đúng vậy. Bạn không lắng nghe chính phủ. Vợ anh ấy cũng đi cùng với bác sĩ… Ay hi kya bala ki sundar maal hai. Mau đưa tôi vào trong… và chị ở lại đây, chị Chinal. Kal chạy ra và đưa họ vào trong. Nhìn vào Suman, con cặc trong đầu tôi đã căng đầy. Công – Xin chào. Trưởng phòng – xin chào, xin chào, ngồi xuống, tại sao bạn lại đứng … bạn cũng ngồi xuống, con gái.