Jose, làm ơn, đừng tiếp tục, chúng ta không thể và thế là xong. -Thề với anh là em không muốn, thề với anh trên anh em họ của anh rồi anh sẽ bỏ đi và quên chuyện này đi. Hãy thề với tôi rằng ngay bây giờ có nhiều lý do để không làm điều đó hơn là sự thật đơn giản rằng anh ấy là cháu trai của bạn – dì tôi nghĩ trong vài giây, đủ lâu để giành lại toàn quyền kiểm soát tình hình. -Bạn thấy nó? Tôi nói đặt tay lên đùi trần của cô ấy và trượt nó xuống bên trong váy của cô ấy cho đến khi chạm đến háng cô ấy rất chậm. Khi tôi làm vậy, tôi nhận thấy quần lót của cô ấy khá ướt. Dì của tôi rất sừng.