Mẹ chồng của Liya Di đã hỏi ngay khi cô vừa đến – con dâu của chúng ta đâu? tại sao tất cả Jethani này Nhớ lại ji hay không hiểu? Tôi để cả hai ngồi trong phòng của Sneha và đưa cho họ trà và đồ ngọt. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng tất cả những người còn lại trong phòng đều bị bắt nạt. Tôi phải nói với Jetani Ji. Tôi đã đến phòng của Jetani Ji và nói với anh ấy mọi chuyện và bây giờ điều này xảy ra, tôi phải làm gì đây? Vì vậy, Jetani Ji nói – Đã đưa ra một bí mật tốt về bố của bạn! Tôi chỉ gọi điện cho anh ấy … và cả gia đình của Deepakji nữa … Bây giờ bạn làm một việc.