Jiya- Im đi, tôi nghĩ ý tưởng này cũng sẽ là của bạn. Kế hoạch của tôi cũng là của bạn. Tôi biết bạn rất rõ Sau đó Lord Akash bắt đầu hôn Jiya. Anh nắm lấy cổ Jiya và bắt đầu mút mạnh môi cô. Cùng với đó, tay anh ta cũng đang nắm chặt bộ ngực của Jia. Jiya cũng nóng lên trong 5 phút và thở dài. Ngài rời khỏi họ và nói – tốt, hãy nói cho tôi biết con yêu đang nghĩ gì. Jiya nói – về thì sao? Akash- Bạn có định đụ át chủ bài của bạn không? Jiya Mam đã hiểu ý Ngài. Jiya – Không được. (Không thể) Skyway (nhưng tại sao)? Jiya – Không, ý tôi là không.