Bây giờ tay anh ấy di chuyển trên núm vú nhô ra từ bên ngoài áo ngực của tôi. Trong khi xoa bóp núm vú, anh ấy cũng ấn vào giữa chúng. Bây giờ đàn ông xoa bóp đầu vú phụ nữ, không bóp thì làm sao sống được? Tôi cũng rất hào hứng và không phản đối. Thay vào đó, hãy nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng cảm giác tay anh chạm vào mẹ tôi. Tôi chắc rằng anh ấy cũng đang nghĩ như vậy, “Tôi không thể tin được là cô ấy lại để tôi nghịch ngực cô ấy.” Đây là một người phụ nữ gợi cảm tuyệt vời. Ngay sau đó tôi cảm thấy tay anh ấy buông xuống, và bây giờ tôi có thể cảm thấy tay anh ấy trên áo ngực của tôi.