tôi đã quan hệ tình dục … nhưng tôi đã làm điều đó ba năm trước. .. và vui lòng hỏi tôi thẳng thắn bất cứ điều gì bạn nghĩ đến đầu tiên sau khi xem nó. Sau khi anh ấy xem video và xem phim liếm âm hộ anh ấy đã hỏi thẳng em – em đã bao giờ liếm chưa? Cho em xin với. Cô ấy cũng đã liếm âm hộ của ai đó? Tôi nói – vâng, tôi đã liếm âm hộ của mình. bạn đã liếm nó? Cô ấy nói – không, chỉ cần quan hệ tình dục thẳng thắn. Hôm đó hai đứa đang nói chuyện với nhau về chuyện con cặc nó hở ra như thế này thì tôi lắc mạnh cho con cặc chảy hết nước ra.