Tôi nằm xuống và yêu cầu Soni đi qua tôi. Cô ấy đến và ngồi trên con cặc của tôi và cô ấy đặt con cặc của tôi vào trong âm hộ của cô ấy. Âm hộ của cô thật chặt chẽ. Một con cặc vừa đủ lọt vào âm hộ của anh. Sau khi nhét được cả con cặc vào thì tôi chầm chậm mà đẩy từ bên dưới vào. Âm hộ của cô ấy thoải mái nhường chỗ cho một con cặc và cô ấy cũng đang cố gắng lên xuống. Sau 2 phút cô ấy bắt đầu nảy trên con cặc của tôi. Hai núm vú của anh nhấp nhô lên xuống, nâng đỡ sức nặng của anh gần đùi tôi. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của cô ấy và cả hai chúng tôi bắt đầu vui vẻ.