Tôi thực sự cần mì ống. – Chết tiệt, được rồi anh bạn, được rồi, tôi hy vọng bạn chết vì điều này, nhưng hãy để lại tiền cho tôi. – Tôi nhảy lên người cô ấy và bắt đầu hôn và vuốt ve cô ấy, nhưng cô ấy chống cự. – Mày bị làm sao thế hả con khốn?.- – Thằng khốn, tao sẽ không làm gì mày cho đến khi mày đưa tiền cho tao.- Tôi cầm lấy tay nó đặt lên cặc mình. Tôi đã nghĩ mình sắp chết. Nó mềm và mát, và đó là bàn tay nhỏ bé của em gái tôi trên đầu mút của tôi. Đó là để chết cho hương vị. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến chỉ bằng cách chạm vào. – Cho tôi một công việc, coi như ứng trước.