Tôi đặt tay lên người mẹ của tôi với một cái giật mạnh. Anh ấy ngay lập tức gỡ tay tôi ra và nói – sẽ có người nhìn thấy. Tôi không nói gì về điều này và nói với anh ấy – hãy hôn tôi, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì nữa. Bây giờ anh ấy nhìn xung quanh và hôn tôi. Cả hai chúng tôi bắt đầu xem phim. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai chúng tôi về nhà. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện cho đến tận khuya mỗi ngày. Từ từ quá nhiều cuộc nói chuyện gợi cảm của chúng tôi đã xảy ra. Chúng tôi cũng muốn làm tình, nhưng mọi người ở nhà.