cho cô ấy thấy toàn cảnh con cặc và tinh hoàn của tôi trước mắt cô ấy. Ít máu chảy ra từ vết thương, nhưng cảnh tượng quá khiêu dâm đối với tôi đến nỗi tôi nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế, điều này giúp cho dương vật cương cứng của tôi gần hơn với cô ấy. Chà, tôi nghĩ rằng vết thương này sẽ không còn là vấn đề lớn nữa, nhưng tôi thấy rằng bạn có một vấn đề khác và bạn phải khắc phục nó, tôi thấy rằng bạn sống trong tình trạng cương cứng vĩnh viễn và tôi đã nói với bạn rằng bạn không nên thủ dâm , Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ giúp bạn bất cứ điều gì bạn cần, tôi không thích điều này !