Tôi đi theo họ nhưng họ đã đi vào một trang trại. Từ lúc đó con biết mẹ bị cắm sừng, nhưng con không muốn nói gì, vì họ vẫn phủ nhận mọi thứ và con nhận lỗi”- -“cô mạnh mẽ lắm. Anh biết điều đó và anh chưa nói với ai bất cứ điều gì”- -“à… tôi đã nói với bố. Anh không để ý là tôi luôn nuông chiều bản thân trong mọi thứ sao…”- -“chết tiệt, phụ nữ nào cũng như nhau, có người thích thú” – -“chuyện mà tôi sắp kể đây xảy ra cách đây mấy hôm, ở bãi biển X”- Lòng tôi bồi hồi: đó là bãi biển mà mẹ con tôi đã đến. – “Chúng tôi đã đến bãi biển đó Sandra (người bạn mà tôi đã đi cắm trại cùng),