Ông ta là tên khốn kiêu ngạo nhất mà bạn từng gặp trong đời. Ông ta xúc phạm Luxford và gièm pha bạn làm việc. Bạn nói với anh ấy rằng anh ấy đã sai và bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy trừ khi anh ấy chịu can thiệp và xin lỗi. Anh ấy cười nhạo bạn và bạn đánh anh ấy và bỏ mặc anh ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Tôi hy vọng bạn đã trả lại cho anh ấy những gì anh ấy xứng đáng với bạn và Tôi hy vọng bạn đi ăn sáng chỉ nghĩ về việc anh ấy sẽ phải bò đến xin lỗi bạn như thế nào và bạn sẽ làm anh ấy thất vọng như thế nào” Derek ra khỏi giường và nhìn vào cơ thể bất động của Kevin khi anh ấy mặc quần áo, cười.