Anh ấy chưa bao giờ thâm nhập vào âm đạo của tôi, nhưng hôm nọ chúng tôi đang xem TV, khi anh ấy bắt đầu vuốt ve háng tôi, qua quần lót của tôi, anh ấy đưa ngón tay vào âm đạo của tôi và tôi đã no nê, khi anh ấy quay sang tôi nài nỉ. Mẹ ơi, con muốn thâm nhập vào mẹ, không phải con trai của mẹ, con chưa sẵn sàng, sau khi nài nỉ rất nhiều, con nói với anh ấy, nếu con muốn, hãy cho con từ phía sau, nhưng không phải từ phía trước. Tôi thấy mắt anh ta sáng lên, tôi nghĩ anh ta đã làm rõ ràng, xin tôi thứ này, lấy thứ khác, chúng tôi vào phòng, trong mắt anh ta như có điểm lửa,