Có chút hơi ẩm trong mắt anh. Hoàn toàn buồn. Tôi không hiểu gì cả. Tôi không thể hiểu được sự im lặng của anh ấy tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tôi đã phát điên khi nghĩ về ý tưởng này. Tôi đang ngồi trên giường của mình… nhưng tôi đã khóc và đổ bệnh. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tôi không biết phải làm gì … mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay. Khi tôi hỏi bạn bè của anh Pawan, tôi được biết rằng gia đình anh ấy đã bảo anh ấy tránh xa tôi do thân phận khác biệt của anh ấy. Tôi xuất thân từ tầng lớp thượng lưu và anh ấy hơi nghèo.