Bạn bè, bạn cũng nghĩ rằng mỗi lần tôi rặn là dì lại Không! Nói rồi tôi lại đến bên mẹ và mẹ bắt đầu bú cặc tôi. Winnie – Bao lâu rồi anh! Tôi- tôi đi đây. Dì đang đóng gói thức ăn. Nhưng thành thật mà nói, cô ấy đang lau cặc tôi bằng miệng. Pooh – được rồi được rồi. Ở đây tôi làm sạch con cặc và lấy nó ra khỏi miệng của Asami. Tôi-su cởi nó ra ngay đi anh bạn! Mẹ – tại sao mẹ lại xóa… và Sue? Tôi—tại sao nói Sue không cảm thấy tốt lắm! Mẹ – không, tốt thôi, từ giờ mẹ có thể gọi con là Bé Sue. Người ở trọ của dì tôi, Thảo, cũng đứng ở vị trí thứ 12. Cả hai chúng tôi đã từng học cùng nhau. Chúng tôi đều là đồng nghiệp, và chúng tôi cũng là bạn bè.