Cả hai sẽ đến trong vòng một giờ. Bác không lo gì cả bác không nói gì vì bác đang ở bên cháu. Chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy hỏi – bạn đã bị lạc ở đâu vào buổi sáng khi tôi gọi bạn đến phòng của bạn? Cô ấy nói – bây giờ bạn thậm chí không nói với bạn bè của bạn? Tôi đã nói bạn bè? Cô ấy nói – vâng, cả hai chúng tôi bây giờ là bạn bè, phải không? Tôi im lặng một lúc. Cô ấy nói – nói cho tôi biết bạn đã bị lạc ở đâu vào buổi sáng? Dịu dàng – nếu bạn không nói vậy, chúng ta hãy về nhà. Ngay khi tôi đứng lên, anh ấy đã nắm lấy tay tôi, bắt tôi ngồi xuống và nói – ngồi xuống ngay đi.