#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê Chủ tọa phiên tòa không đoán được hành động của Ngụy La Túc, tức giận đến toàn thân run rẩy không nói nên lời, lúc này Diêu Ninh kịp thời bước lên phía trước, cô lớn tiếng nhắc nhở Chủ tọa, xin hãy giữ gìn trật tự trong phiên tòa. phòng xử án. Lúc này chủ tọa phiên tòa mới hoàn hồn như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, lấy lại tinh thần, chỉ vào Vera nói Lời nói và hành động của nhân chứng bào chữa đã làm rối loạn trật tự phiên tòa. Xin hãy đư nh ta ra ngoài theo lệnh của tòa án. thừa phát lại.